ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวแอนนา ปัดชาเขียว
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 2562,00:31  อ่าน 219 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวแอนนา ปัดชาเขียว
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 2562,00:31  อ่าน 325 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT เรื่อง วัฒนธรรมและสังคมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นายธัญเทพ แท่นหิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2561,11:06  อ่าน 437 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการแข่งขันโครงงานสุบภาพ ระดับประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นายณภัทร เหมาะสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2556,11:42  อ่าน 832 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการแข่งขันโครงงานสุบภาพ สพม.20
ชื่ออาจารย์ : นายณภัทร เหมาะสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2556,11:30  อ่าน 722 ครั้ง
รายละเอียด..