ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ระบำมาตรฐาน ม.4-6 ได้อันดับที่ 23 ระดับเหรียญทอง คะแนน 82.25 คะแนน
ชื่อนักเรียน : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2557,04:41   อ่าน 636 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขัน ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-3 ได้อันดับที่ 22 ระดับเหรียญทอง คะแนน 80 คะแนน
ชื่อนักเรียน : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2557,04:41   อ่าน 1448 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขัน Crossword Games ม.4-6 ได้อันดับที่ 12 ระดับเหรียญทอง คะแนน 84 คะแนน
ชื่อนักเรียน : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2557,04:40   อ่าน 537 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ชื่อนักเรียน : นายยุทธิชัย มีกรอบทอง
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2557,04:37   อ่าน 689 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัล \"ชนะเลิศ\" การแข่งขันโครงงานสุขภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อนักเรียน : นางสาวไพลิน กองคำ, นายทศพล ลาสา, นายชุมพล อินแก้ว
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2555,12:27   อ่าน 1278 ครั้ง