ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อสอบ O-net
ข้อสอบ O-net ภาษาไทย
วิชาภาษาไทย ม.3 ปี52
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 658.24 KB
ข้อสอบ O-net คณิตศาส อังกฤษ
วิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ม.3 ปี52
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.13 MB
ข้อสอบ O-net วิท สังคม ม.3
วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา ม.3 ปี52
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 896.34 KB
เฉลยข้อสอบ O-net ม.3
 เฉลยข้อสอบ O-net ม.3 ปี52
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.8 KB
ข้อสอบ O-net ภาษาอังกฤษ ม.6
ภาษาอังกฤษ ม.6 ปี 52
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 767.1 KB
ข้อสอบ O-net คณิตศาสตร์ ม.6
คณิตศาสตร์ ม.6 ปี 52
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 653 KB
ข้อสอบ O-net สุขศึกษา พละ 52
สุขศึกษา พละศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ ม.6 ปี 52
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 771.5 KB