ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

พระอิสาน พระนามเด่นของพระอิศวร(พระศิวะ) หมายถึง ผู้ปกครองที่มีความกรุณาประทานพระวิเศษให้แก่ผู้หมั่นกระทำความดี และยึดถือในศีลธรรม