ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ติดต่อเรา
โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม
หมู่ 7 บ้านสามเหลี่ยม ถ. อุดร -นายูง   ตำบลหนองแวง  อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 41210
เบอร์โทรศัพท์ 0-4213-2285
Email : ืnamsuempittayakom@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน