ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม
หมู่ 7 บ้านสามเหลี่ยม ถ. อุดร -นายูง   ตำบลหนองแวง  อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 41210
เบอร์โทรศัพท์ 0-4213-2285
Email : ืnamsuempittayakom@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :