ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
23 ต.ค. 58 เข้าร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช
อำเภอน้ำโสม
19 ต.ค. 58 ถึง 21 ต.ค. 58 อบรมการจัดทำแผนการสอนและสื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม
14 ต.ค. 58 ถึง 16 ต.ค. 58 มหกรรมการจัดการศึกษาระดับประเทศ
เมืองทองธานี
04 ต.ค. 58 ถึง 05 ต.ค. 58 การแข่งขันทักษะวิชาการระดับจังหวัด สพม.20
โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์
26 ก.ย. 58 ถึง 30 ก.ย. 58 โครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มสาระ
จังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่
24 ก.ย. 58 ถึง 26 ก.ย. 58 เข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม
วัดภูหินดัง
23 ก.ย. 58 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม
19 ก.ย. 58 ถึง 26 ก.ย. 58 แข่งขันเด็กเก่งท้องถิ่น(หัวแหลม)
18 ก.ย. 58 อบรมการใช้โปรแกรมวัดผลประเมินผล
โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม
17 ก.ย. 58 อบรมอาชีพสำหรับนักเรียน
โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม
13 ส.ค. 58 ถึง 15 ส.ค. 58 อบรมคุณธรรมจริยธรรมครูนักเรียนแกนนำ อบจ.อุดรธานี
11 ส.ค. 58 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
16 ม.ค. 58 กิจกรรมวันครู
09 ม.ค. 58 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2558
26 ธ.ค. 57 ถึง 29 ธ.ค. 57 กิจกรรมวันคริสมาร์ส
10 ต.ค. 57 การแข่งขันเด็กเก่งท้องถิ่น
06 ต.ค. 57 ถึง 08 ต.ค. 57 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
02 ต.ค. 57 ถึง 03 ต.ค. 57 กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน
27 ก.ย. 57 กีฬาครูสัมพันธ์
17 ก.ย. 57 ถึง 19 ก.ย. 57 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ จ.เพชรบุรี
12 ก.ย. 57 ตรวจสุขภาพประจำปี
10 ก.ย. 57 ถึง 12 ก.ย. 57 สอบปลายภาคเรียนที่ 1-2557
30 ส.ค. 57 ถึง 31 ส.ค. 57 อบรมยาเสพติด
20 ส.ค. 57 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
08 ส.ค. 57 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
07 ส.ค. 57 ถึง 09 ส.ค. 58 การแข่งขันกีฬาตัวแทนนักเรียน อบจ.อุดรธานี
08 ก.ค. 57 ถึง 10 ก.ค. 57 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557
17 มิ.ย. 57 ถึง 18 มิ.ย. 57 โครงการฝึกอบรมเครือข่ายส่งเสริมการศึกษาด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด‏
14 มิ.ย. 57 ถึง 16 มิ.ย. 57 โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
12 มิ.ย. 57 กิจกรรมไหว้ครู
โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม
12 มิ.ย. 57 ถึง 14 มิ.ย. 57 เข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม
วัดถ้ำผาแซง
01 มิ.ย. 57 ถึง 09 มิ.ย. 57 ชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย
26 ก.พ. 57 ตลาดนัดสุขภาพอำเภอน้ำโสม
25 ก.พ. 57 ศึกษาดูงาน TO BE NUMBER โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์และโรงเรียนศรีบุญเรื่องวิทยาคาร
20 ก.พ. 57 อบรม TO BE NUMBER โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม
12 ก.พ. 57 ถึง 13 ก.พ. 57 กิจกรรมลูกเสือ
30 ม.ค. 57 ถึง 31 ม.ค. 57 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์เข้ามาศึกษาดูงาน
26 ม.ค. 57 อบรม TO BE NUMBER ที่โรงเรียนพันดอนวิทยา
24 ม.ค. 57 จังหวัดสัญจร
16 ม.ค. 57 งานวันครู
07 ม.ค. 57 ทัศนศึกษาที่อำเภอเชียงคาน
27 ธ.ค. 56 โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและกลยุทธ์ ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
26 ธ.ค. 56 จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส
11 ธ.ค. 56 ถึง 13 ธ.ค. 56 การประเมินภายนอกรอบสาม
05 ธ.ค. 56 ร่วมงานวันพ่อ
03 ธ.ค. 56 ถึง 04 ธ.ค. 56 แข่งขันทักษะวิชาการ
25 พ.ย. 56 ถึง 29 พ.ย. 56 โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
25 พ.ย. 56 ถึง 29 พ.ย. 56 ติว o-net นักเรียนชั้น ม.6
22 พ.ย. 56 พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
01 พ.ย. 56 ร่วมงานวันสถาปนา อบจ.
23 ต.ค. 56 ร่วมพิธีงานปิยะมหาราช
20 ต.ค. 56 ถึง 31 ต.ค. 56 การแข่งขันกีฬาตัวแทนแข่งขันระดับภาค
11 ต.ค. 56 ถึง 13 ต.ค. 56 คณะครูศึกษาดูงานเมืองทองธานี
08 ต.ค. 56 ถึง 09 ต.ค. 56 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63
30 ก.ย. 56 กีฬาครูสัมพันธุ์
27 ก.ย. 56 ดอกผลคนซึมพิทย์ฯ
23 ก.ย. 56 ถึง 24 ก.ย. 56 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการทำแผนการเรียนรู้ วิจัยในชั้นเรียนและสื่อการเรียนการสอน
21 ก.ย. 56 ร่วมงานการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานฯ คิงส์คัพ
16 ก.ย. 56 ถึง 18 ก.ย. 56 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2556
31 ส.ค. 56 การแข่งขันกีฬาคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค 31 ส.ค. 56
19 ส.ค. 56 ถึง 20 ส.ค. 56 การแข่งขันกีฬานักเรียนโซนเเหนือ
09 ส.ค. 56 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
29 ก.ค. 56 กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2556
หอประชุม โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม
27 ก.ค. 56 ถึง 28 ก.ค. 56 อบรม To Be Number One
โรงเรียนพันดอนวิทยา
26 ก.ค. 56 ถึง 28 ก.ค. 56 อบรมคุณธรรมจริยธรรม
วัดภูนาหลาว
20 ก.ค. 56 ถึง 21 ก.ค. 56 อบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนพันดอนวิทยา
19 ก.ค. 56 ประชุมผู้ปกครอง
10 ก.ค. 56 ถึง 12 ก.ค. 56 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2556
30 พ.ค. 56 ถึง 31 พ.ค. 56 แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับท้องถิ่น
23 พ.ค. 56 กิจกรรมวันวิสาขบูชา
16 มี.ค. 56 สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าห้องเรียน
12 มี.ค. 56 ถึง 15 มี.ค. 56 เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 และ ม.4
11 มี.ค. 56 พิธีรับมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และ 6
04 มี.ค. 56 ถึง 08 มี.ค. 56 ออกแนะแนวนักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ป.6 และ ม.3
26 ก.พ. 56 ถึง 28 ก.พ. 56 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2555
19 ก.พ. 56 ถึง 20 ก.พ. 56 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารี
ณ สวนสัตว์อีสานตอนบน  อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
09 ก.พ. 56 ถึง 10 ก.พ. 56 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบ O-NET
02 ก.พ. 56 ถึง 03 ก.พ. 56 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบ O-NET
16 ม.ค. 56 กิจกรรมวันครู
11 ม.ค. 56 กิจกรรมวันเด็ก
04 ม.ค. 56 กิจกรรมน้ำซึมพทย์สานฝันเชื่อมสัมพันธ์ฉันครอบครัว
24 ธ.ค. 55 ถึง 25 ธ.ค. 55 กิจกรรมวันคริสมาสต์
12 ธ.ค. 55 ถึง 14 ธ.ค. 55 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2555 โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม

07 ธ.ค. 55 กิจกรรมทอดผ้าป่าอลูมิเนียม
05 ธ.ค. 55 ร่วมพิธีวันพ่อแห่งชาติ
23 พ.ย. 55 ร่วมถวายราชสดุดีพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
29 ต.ค. 55 ถึง 02 พ.ย. 55 กิจกรรมเข้าค่าย English Camp
10 ต.ค. 55 ถึง 17 ต.ค. 55 เข้าค่ายโครงการ "ค่ายจุฬาฯ-อุดรฯ สานฝันน้องสู่มหาลัย โครงการ ๑๐"
01 ต.ค. 55 ถึง 31 ต.ค. 55 ปิดภาคเรียนที่ 1
29 ก.ย. 55 สอบคนเก่งของท้องถิ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
22 ก.ย. 55 สอบคนเก่งของท้องถิ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 5
10 ก.ย. 55 ถึง 14 ก.ย. 55 สอบปลายภาคเรียนที่ 1
23 ส.ค. 55 ถึง 04 ก.ย. 55 นักเรียนเข้าค่าย รด.
16 ส.ค. 55 กิจกรรมทำบุญโรงเรียน
04 ส.ค. 55 ถึง 05 ส.ค. 55 กิจกรรมศึกาาดูงานที่ เมืองทองธานี
02 ส.ค. 55 กิจกรรมกีฬาสี